Afgelasten herhalingslessen

In verband met de aanvullende maatregelen rondom de verspreiding van het Coronavirus COVID-19 hebben we besloten om de geplande jaarvergadering van 8 april 2020 af te gelasten. Er wordt gekeken naar een alternatieve datum. Je wordt hiervan actief op de hoogte gebracht.

 

Voorzorgsmaatregelen reanimatie

De COVID-19 pandemie heeft geleid tot nieuwe richtlijnen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze voorzorgsmaatregelen zijn getroffen door onder andere de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), het RIVM, Ambulancezorg Nederland en HartslagNu. Kijk voor alle maatregelen op de website van HartslagNu.

- Geef geen mond-op-mond beademing meer bij volwassenen;
- Bij een reanimatie van kinderen blijft de situatie ongewijzigd vanwege het beperkte risico;
- HartslagNu alarmeert de komende periode alleen burgerhulpverleners onder de 50 jaar.
- Voor het vaststellen van wel/geen ademhaling vervalt het luisteren en voelen van een ademhaling. Dat betekent dat alleen het kijken nog wordt uitgevoerd.
- Voel je je ziek of val je in de hoogrisicogroep? Ga niet naar een reanimatie.


Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie naar aanleiding van deze e-mail of over het Coronavirus COVID-19? Kijk dan op www.rivm.nl, bel het landelijke informatienummer 0800-1351 of neemt contact op met team Infectieziekten van GGD Twente via 053-4876840.

Categorieën: Nieuws