Uitsluiting aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld. Ze wordt steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk gehouden. Echter kunnen er aan de teksten op deze website geen rechten ontleend worden. EHBO vereniging Rossum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

 Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan EHBO vereniging Rossum en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

 Informatie van derden
EHBO vereniging Rossum is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.