Acht cursisten van de cursus Eerste Hulp aan kinderen zijn geslaagd voor hun cursus. Gefeliciteerd! Elk jaar komen gemiddeld 140.000 kinderen op de Spoedeisende Hulp terecht na een ongeluk thuis. Soms een kleine verwonding dat eenvoudig te behandelen is maar ook levensbedreigende incidenten kunnen zich voordoen. Het is belangrijk om te weten wat je dan moet doen. Deze cursus is gericht op het verlenen van eerste hulp bij baby’s en kinderen, dit maakt de cursus uitermate geschikt voor ouders met jonge kinderen, maar ook voor werknemers bij een kinderdagverblijf.

Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zijn verplicht hun werknemers op te leiden tot eerste hulpverleners. Op elk kinderdagverblijf en peuterspeelzaal moet altijd een werknemer aanwezig zijn met een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen.

De cursisten kunnen kinderen vaardig helpen na een ongeval. Na afloop van de cursus kunnen zij bijvoorbeeld een kind in veiligheid brengen, de toestand van het kind beoordelen, reanimeren, een AED gebruiken en eerste hulpverlenen bij bewusteloosheid, bloeding of een brandwond.

Cursus

De cursus wordt gegeven bij voldoende animo. Wilt u meer informatie? Kijk op deze pagina of neem contact met ons op via [email protected].