Net zoals andere jaren zal de EHBO vereniging Rossum ook in het komende EHBO seizoen de herhalingsavonden organiseren in samenwerking met de EHBO vereniging Saasveld. Zoals je weet, wordt van elke Eerste Hulpverlener verwacht dat hij/zij elk jaar herhalingslessen volgt. Tijdens deze herhalingslessen worden verschillende competenties getoetst. Om het diploma geldig te houden moet ieder jaar de reanimatie herhaald worden en de overige competenties één keer in de twee jaar.

Vaardigheden bijscholing Diploma Eerste Hulp
1 Let op gevaar AB 12 Lichte onderkoeling A
2 Zorg voor professionele hulp AB 13 Oververhitting B
3 Snel op de zij draaien bij braken AB 14 Flauwte zonder wegraking B
4 Druk op de wond bij hevig bloedverlies AB 15 Wonden B
5 Reanimatie volwassene AB 16 Brandwonden B
6 Reanimatie baby en kind AB 17 Giftige stoffen huid/ogen A
7 Stabiele zijligging AB 18 Kneuzing en verstuiking A
8 Mogelijk wervelletsel AB 19 Botbreuk en ontwrichting A
9 Letsels/ziekten ademhaling AB 20 Letsel oog, oor, neus, mond B
10 Letsels/ziekten circulatie AB 21 Steken en beten A
11 Letsels/ziekten bewustzijn AB 22 Ziekteklachten B
23 Kinderziekten A

De competentie m.b.t. de vetgedrukte vaardigheden 1 t/m 11 dient elk jaar bewezen te worden. De vaardigheden 12 t/m 23 dienen iedere twee jaar bewezen te worden. Deze zijn noodzakelijk voor het verlengen van het diploma met 2 jaar. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verlengen van het diploma.

Contactpersoon voor verlengingen van diploma’s is Marc Smellink.