Vrijdag 1 juli 2016 is de nieuwe, 27e, druk van het Oranje Kruis boekje. Hierin is de lesstof opgenomen voor het Diploma Eerste Hulp op grond van de nieuwe eindtermen. Een geheel vernieuwd en compleet boek voor iedereen die Eerste Hulp wil leren verlenen. Ook het bijbehorende werkboek is verschenen. Behalve tekst en foto’s zijn er via Layar filmpjes beschikbaar waarin een aantal eerstehulphandelingen worden getoond. De nieuwe druk is gebaseerd op de in 2016 vastgestelde Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp, die met instemming van het NIBHV zijn vastgesteld door het College van Deskundigen van Het Oranje Kruis en het Medisch Comité van het Nederlandse Rode Kruis. Met de 27ste druk heeft u het meest actuele boek in handen over eerstehulpverlening.

Cursuspakket_bfcdd2319c

Het Oranje Kruis boekje is al meer dan 100 jaar een begrip en onmisbaar bij het volgen van een cursus Eerste Hulp. Vele honderdduizenden eerstehulpverleners hebben in de afgelopen jaren het Oranje Kruis boekje ter hand genomen om de Eerste Hulp theorie zich eigen te maken en toe te kunnen passen in de praktijk. De 27e druk en het werkboek is te bestellen via de webshop. Daar kunt u ook alvast een kijkje nemen in het boekje.

Categorieën: Nieuws